İzole Tuğlalar

Efes Metalurji

İzole Tuğlalar

Şamot İzole Tuğlalar

Özellikleri

İzolasyon tuğlaları genel olarak yoğun ya da sıcak malzemeler gibi endüstriyel ekipmanın izolasyonunda ikincil izolasyon malzemesi olarak kullanılır. Ürün için uygulama sıcaklığı 900 0C (1652 0F)'dir. Ürünün yanmaz özellikleri, ürünün binalarda ve inşaatlarda temel izolasyon veya yangına dayanıklı malzeme olarak kullanılmasına olanak sağlar. Üretimde kullanılan ana malzeme A.B.D'nin en büyük maden yatağından çıkarılmaktadır. Bu maddenin safsızlığı minimum olduğundan, üstün fiziksel ve kimyasal özellikler gösterir. Bu özellikler, izolasyon tuğlalarını, ısı kayıplarının azaltılmasında ve enerji korunumunda mükemmel izolasyon malzemeleri yapar. Yüksek ölçüde duyarlılık isteyen işler için, minumum geçme kalınlığı ve dizgi bütünlüğü sağlamak için gerekli ölçülere yakın olacak şekilde izolasyon tuğlalarının 6 yüzü birden işlemden geçirilir. İzolasyon tuğlaları, düşük gaz geçirgenliği, maksimum termal verim ve baş entegrasyonu korunması için tavsiye edilir, izolasyon agregaları veya izolasyon harçları ile beraber kullanılabilir.